آموزش اصلاح ابرو

 

اصلاح ابرو در آموزشگاه آرایشگری در غرب تهران

 


نوک ابروها :
ساختن زاویه با شکل کمانی ابرو : اکنون می توانیم خط کش را به گونه ای در کنار پره دماغ قرار دهیم که انگار خطی(تخیلی) از مرکز مردمک چشم رد می شود و به سمت جایی باشد که ابرو زاویه دارد،اینجا اوج نقطه کمان ابروی فرضی است که زوایه ابروها هم نام دارد.البته برای تشخیص زاویه ابرو می توانیم روش دیگری را بکار ببریم.می توانیم ابروها را به سه قسمت تقسیم کنیم و از شروع ابرو تا جایی که ابرو زاویه پیدا می کند حدودا دوبرابر خواهد شد و از جایی که ابرو زاویه پیدا می کند تا جایی که ابرو دنباله دار می شود حدودا یک برابر خواهد بود.حال می خواهیم به دنباله ابرو برسیم.در نتیجه خط کشی را که درایم به صورت کج قرار داده و آن را از کنج بیرونی چشم ها می گذرانیم تا به آخر ابرو برسیم.
نکات ابرو برداشتن : نکته اول :
این نکته به قاعده سه دو یک معروف است،یعنی کله ابرو تا وسط جلو می آید،تا نزدیکی زاویه ابرو،خوب از دو سوم زاویه ای که ابرو دارد تا ابرو می شود بخش دوم که دوبرابر خواهد بود و در نهایت دنباله ابرو کی برابر ابرو خواهد بود.نتیجتا این قاعدع برای ابروهای ما بکار خواهد رفت.برای دماغ های چاق کمی کار سخت تر خواهد شد،اما چاره کار این است که نوک ابرو را مقداری بهم نزدیک می کنیم و چنانچه ابروهایی که نزدیک هم هستند،پیوند زده بهم نگه داشته شوند موجب جمع و جور تر نشان داده شدن دماغ خواهد شد.البته دماغ های لاغرتر هم نرمال نیستند و استاندارد نمی باشند.در این نوع دماغ ها باید سرابروها را از هم فاصله بدهیم تا دماغ با عرض بیشتری نشان داده شود.برای چشم هایی که نزدیک بهم باشند باید تلاش کنیم تا حتی اگر از روند نرمال ابروها هم خارج شدیم،ابروها را با فاصله از هم نشان دهیم تا از نزدیکی چشم ها به هم جلوگیری کرده و حالت چپی چشم ها از بین برود.برای چشم هایی که از هم فاصل داشته باشند باید نوک ابروها را بهم نزدیکتر نماییم یا حتی ابروها را بهم پیوسته در نظر بگیریم به این طریق چشم ها را بهم نزدیک تر کنیم.

 

اصلاح ابروهای بسیار نازک در آموزشگاه آرایشگری

چنانچه ابروهایی بسیار نازک باشند در این صورت یعنی از قاعده سه دو یک که در بالا بیان کردیم تبعیت نمی کنند و تقریبا خط مانند هستند.این دست ابروها خاصیت زیبا بودن و جذابیت کمتری دارند.البته ابروهایی که عریض تر و گشاد تر برداشته شوند هم باعث خشن تر جلوه دادن شخص خواهند شد ،خصوصا چنانچه نوک ابرو با زاویه اصلاح شود،در این صورت درصد خشن بودن بالاتر می رود.چنانچه طول ابرو بزرگتر از و بلندتر از حالت معمول باشد موجب بیشتر نشان دادن سن خواهد شد و چنانچه کوتاهتر برداشته شود مانند ژاپنی ها موجب بیرون زده شدن استخوان های ابرو می شود و نتیجتا از زیبایی های چشم متعاقبا کم خواهد شد.

 

آرایشگاه دوبانو


اصلاح ابرو در صورت کوچک بودن پیشانی شخص

چنانچه پیشانی شخص کوچک باشد در این صورت بایستی میزان خم شدگی و قوس ابروها را کمتر بگیریم تا پیشانی بلندتر نشان داده شود.افرادی که دارای صورتی مثلثی باشند بایستی آخر ابرو را کمانی خیلی کوچک بدهند.افرادی که صورتشان کشیده باشد نباید ابروهایشان قوس داشته باشد و ابروهایشان نباید هشتی شکل باشد این دست ابرو ها باید به صورت خط مستقیم باشد تا که کشیدگی صرت این افراد کمتر نشان داده شود.افرادی هم که دارای صورتی مربعی شکل باشند نتیجتا بایستی کمان ابروهایشان را طولانی تر بردارند تا صورتشان از آن چه که هست کشیده تر نشود.
افرادی که فرم صورت گرد داشته باشند بایستی به ابروهایشان خمی و کجی داده شود تا ابروهایشان هشتی شکل شود،در نتیجه صورتشان فرمی کشیده تر پیدا خواهد نمود.تلاش کنید تا نوک ابرو زائیه دار بشود،بدین معنی که یک خط عمود نسازید چرا که موجب خشن جلوه دادن شخص خواهد شد.باید تلاش کنید که فرمی هلالی شکل به نوک ابرو بدهید تا آن فرد را بشاش تر کرده باشید.در آموزشگاه آرایشگری دو بانو

 

  • 29 فروردین 1397
  • نویسنده: arya
  • تعداد نمایش ها: 2495
  • نظرات: 0
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
5.0
Print

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x